Розділ меню "СЛУЖБОВІ", "ДОПОМОГА"

 

 

Розділ меню "Службові" потрібен для виконання перекладу довідників, що використовуються в програмі на англійську мову. Тут можно виконати переклад "Довідників учасників МФС", "Таблиці видів ЦП", "Таблиці плану рахунків". В розділі виконується редагування переліку уповноважених осіб зберігача, що мають право підписувати розпорядження, виписки зберігача цінних паперів.

 

 

 

 

Розділ меню "Допомога" також відноситься до службови налогоджень програми і тут розміщується інформація про зміни версій програми, посилання на даний сайт "Допомога" та інформація о поточній версії пргограми та її розробниках.