Розділ меню "РЕГЛАМЕНТ"

1. Розпорядок та графік роботи Зберігача та системи.

Зберігач працює усі робочі дні з 09-00 до 18-00, робота ведеться в одну зміну. Протягом цього часу Зберігач опрацьовує потоки електронних документів, що обертаються в системі. Програмне забезпечення “ЗБЕРІГАЧ” функціонує в автоматичному режимі. Подача розпоряджень та/або контроль за станом рахунку в цінних паперах, станом розрахунків зі зберігачем по проведених операціях можливі щодня, без вихідних (святкових) днів з 04-00 до 23-00. Щоденно в 24-00 автоматично виконується закриття поточної операційної доби Зберігача, відкриття нової операційної доби та формується власний баланс по ЦП, звітні форми за результатами операційного дня. Подані за межами цього часу розпорядження обробляються зберігачем у наступній операційній добі. Операції з цінними паперами, по яких номінальним утримувачем виступає Депозитарій, обробляються зберігачем відповідно до регламенту Депозитарію – щоденно з 17.30 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 16.30 до 17.00)

2. Порядок підключення до системи “ЗБЕРІГАЧ”.

Встановлення і підключення програмного забезпечення “Зберігач” виконується після відкриття клієнтом у Зберігача рахунку у цінних паперах. При цьому клієнт має одержати у зберігача: ім’я користувача і пароль, електронний носій інформації, що містить особистий ключ, електронний носій інформації з установочним архівом програми, паперову копію цього регламенту та паперову копію опису роботи програмного забезпечення “ЗБЕРІГАЧ”. Встановлення програмного забезпечення виконується згідно відповідного розділу опису програмного забезпечення.

Підключення до системи “ЗБЕРІГАЧ” відбувається у наступній послідовності:

  1. Загрузка програмного забезпечення “ЗБЕРІГАЧ”;

  2. Установка електронного носія інформації (в якості носія інформації використовується дискета 3,5 дюйма) з особистим ключем клієнта в пристрій зчитування даних комп'ютера; Введення ім’я користувача і пароля;

  3. Перехід програмного забезпечення “ЗБЕРІГАЧ” до стану “Підключен” (виконується системою автоматично);

  4. Вилучення електронного носія інформації з особистим ключем клієнта з пристрою зчитування данних компьютера. Після виконання вказаних процедур відбувається ідентифікація користувача, система “ЗБЕРІГАЧ” готова до роботи.

3. Безпека системи “ЗБЕРІГАЧ”.

Безпека інформації, що передається в системі, забезпечена функціями шифрування та електронним цифровим підписом клієнта (див. докладніше в першому розділі опису програмного забезпечення). Вхід користувача до системи здійснюється шляхом вводу особистого імені та пароля. Ці дані в поєднанні з даними, розміщеними на електронному носії інформації, дають можливість однозначно ідентифікувати користувача у системі. Електронний носій інформації з особистим ключем (дискета 3,5 дюйма) – ідентифікаційний засіб, на який записані певні дані щодо особистого ключа користувача (електронного цифрового підпису, сформованого за допомогою криптографічного алгоритму), та дані відкритого ключа (параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису). В сукупності ці дані дають можливість однозначно ідентифікувати користувача.

Власник електронного носія інформації (дискети) має дотримуватись наступних правил:

  1. За будь-яких умов вживати заходи, що перешкоджають втраті дискети, псуванню інформації на ній, запобігати несанкціонованому копіюванню інформації, розміщеної на дискеті;

  2. Зберігати дискету в місці, що застерігає її від випадкового псування та (або) копіювання даних. Не копіювати інформацію з дискети на внутрішній диск комп'ютера (мережеві диски) та інші носії інформації, де копія даних була б доступна перегляду стороннім особам;

  3. Не передавати дискету у користування третім особам;

  4. Оскільки дискета чутлива до різноманітних фізичних чинників впливу, тримати її слід удалині від джерел тепла, електромагнітних і магнітних випромінювань (особливо мобільних телефонів, пейджерів, магнітних замків тощо);

  5. У випадку крадіжки, втрати дискети, псування записаної на неї інформації, а також у випадку, якщо є підстава вважати, що інформація з дискети потрапила до третьої особи, необхідно терміново проінформувати Зберігача за телефонами 044-467-78-79,89 (протягом робочого дня).

При цьому клієнт має занотувати час прийняття повідомлення Зберігачем та ПІБ відповідальної особи Зберігача. Усне повідомлення має бути підтверджено письмово на адресу Зберігача протягом трьох днів. Всю відповідальність за можливі збитки або порушення, що були допущені невиконанням вказаних правил, несе власник дискети. Відновлення (видача іншого) особистого ключа виконується Зберігачем за письмовим зверненням клієнта. Зберігач несе відповідальність за збереження інформації та за стан рахунку у цінних паперах з моменту отримання від клієнта усного повідомлення про крадіжку, втрату дискети, та інше.

4. Перелік та опис типових операцій, що виконуються в програмному забезпеченні “ЗБЕРІГАЧ”.

Службові операції Призначення даного розділу – технічне обслуговування програмного забезпечення “ЗБЕРІГАЧ”. Подробиці користування технічним сервісом викладені в описі, розділ “Файл”. Адміністративні, облікові, інформаційні операції Перелічені операції виконуються у системі відповідно до внутрішнього положення, регламенту Зберігача та опису програмного забезпечення.

5. Виконання Зберігачем процедури зміни пароля доступу до системи “ЗБЕРІГАЧ”.

Існування паролів доступу обумовлено вимогами по дотриманню режиму таємності та усуненню можливості несанкціонованого доступу до бази даних Зберігача при проведенні депозитарних операцій у даній системі. Пароль доступу являє собою секретний ключ, що в сукупності з іменем користувача та його особистим ключем ідентифікує клієнта в системі “ЗБЕРІГАЧ” в момент сеансового підключення до серверу Зберігача. Зміна пароля провадиться Зберігачем з періодичністю один раз на місяць. Про точну дату та час зміни пароля клієнт повідомляється за допомогою відправлення від Зберігача інформаційного повідомлення засобами програмного забезпечення “ЗБЕРІГАЧ” (розділ програмного забезпечення “Пошта”). Паролі розсилаються Зберігачем засобами електронної пошти у вигляді зашифрованого файлу “XXX.nps”, де ХХХ – назва файлу. Зміст файлу зчитується клієнтом засобами ПЗ “ЗБЕРІГАЧ”. Зміна поточного пароля клієнта проводиться особою, що має доступ до програмного забезпечення “ЗБЕРІГАЧ”. Клієнт зобов`язаний зберігати в таємниці власне ім’я користувача та пароль для входу в систему “ЗБЕРІГАЧ”.

6. Вирішення суперечок між клієнтами та Зберігачем під час експлуатації програмного забезпечення “ЗБЕРІГАЧ”

Документом, що підтверджує виконання або початок виконання депозитарної операції в системі, є журнал операцій, де кожній депозитарній операції присвоюється свій унікальний номер та запам'ятовується зміст даної операції. Всі суперечки вирішуються на підставі даних з журналу операцій та щоденних протоколів роботи серверу Зберігача, що відповідає за роботу програмного забезпечення “ЗБЕРІГАЧ”.