Розділ меню "Облікові" операції

В розділі згруповані всі облікові операції, що виконуються зберігачем цінних паперів, тобто депозитарні операції по веденню рахунків у цінних паперах, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках в цінних паперах, накладення або зняття обмежень в обігу цінних паперів, а також зміна режиму та місця зберігання депозитарних активів.

Загальні функції роботи всіх облікових форм

Всі облікові форми мають розширені можливості пошуку емітентів і депонентів.

Натискання кнопки "Знайти" (пошук емітентів) виводить форму, що містить повний перелік емітентів, що обслуговуються в депозитарній системі.

Пошук емітента по представленому переліку відбувається по коду ЄДРПОУ. Для проведення пошуку необхідно одним натисканням правої кнопки в області списку емітентів викликати відповідне меню, ввести код ЄДРПОУ і виконати пошук. У випадку, якщо необхідний емітент відсутній у списку, пошук можна провести на сервері зберігача. Для цього в нижній частині форми досить ввести або код ЄДРПОУ, або частину назви і натиснути кнопку "Знайти". Підстановка знайденого емітента в облікову форму проводиться подвійним кліком миші по обраному рядку. Аналогічно організований пошук депонента. Відмінність полягає у відсутності пошуку депонента в запропонованому переліку. У випадку відсутності депонента в переліку (або ускладнень перегляду переліку через велику кількість депонентів), пошук проводиться тільки на сервері зберігача.

Операція нерухомлення ЦП (на зберігача)"

    Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Знерухомлення ЦП". Операція використовується при знерухомлені цінних паперів на ім'я зберігача як номінального утримувача. В першу чергу заповнюється поле реквізитів емітента.   Для цього необхідно натиснути кнопку "Знайти", розташовану в правій частині форми (блок полів "Цінні папери"), ввести в формі, що відкрилась, частину назви емітента, натиснути кнопку "Знайти" і двічі клікнути мишею по строчці потрібного емітента - встановити його в полі форми на знерухомлення  (у випадку, якщо необхідний емітент не знайдений, набрані дані необхідно зберегти у зовнішній файл, скориставшись відповідною кнопкою на формі і перейти до розділу "Інформаційні операції", "Запит на реєстрацію емітента Ц/П " (див. відповідний розділ). Після реєстрації зберігачем емітента в базі подальше формування розпорядження відбувається шляхом відкриття із форми раніше збереженого файлу). Далі необхідно заповнити всі поля на вкладках форми - "Основна інформація" та "Додаткова інформація для передавального розпорядження". При цьому поля, пофарбовані в блакитний колір є обов'язковими для заповнення.     Вибір депонента здійснюється вводом шестизначного номеру рахунку депонента та натисканням кнопки "Tab", або натисканням кнопки пошуку ПІБ/назви депонента по неповним даним (праворуч від поля "Номер рахунку"). У вікні, що відкрилось, потрібно ввести частину ПІБ/назви депонента, натиснути кнопку "Знайти" та подвійним кліком встановити дані депонента в форму знерухомлення.   Скориставшись кнопками в нижній частині програми, можна роздрукувати всі первинні документи для зберігача для проведення операції знерухомлення та отримати інформацію про вартість операції.     Для підготовки супроводжувального листа до пакету документів на знерухомлення необхідно натиснути кнопку "Лист реєстратору".  В результаті відкриється діалогове вікно з переліком шаблонів листів. Всі шаблони відкриваються стандартним текстовим редактором  "Microsoft Word", т.ч. будь-який лист може бути легко відкоригований та/або підігнано по суті за необхідністю. Крім того, користувач може самостійно  створювати необхідні шаблони листів. Шлях розміщення даних шаблонів: C:\Program Files\NIM\RemoteClient\Let (за замовчанням).  З метою автоматичного переносу до тексту листа реєстратору даних про ц/п, емітента, реєстратора тощо, в тексті шаблону листа у відповідні строки необхідно підставляти наступні значення:

\COUNT\ Кількість ЦП
\DEPO\ Депонент
\DOG\ Номер та дата договору на відкриття рахунку
\EMMIT_EGRPOU\ ЄГРПОУ емітента
\EMMIT_NAME\ Назва емітента
\HRAN\ Назва зберігача
\HRAN_CODE\ Код зберігача
\HRAN_SVID\ Номер і дата свідоцтва зберігача
\SVID\ Номер і дата свідоцтва про знерухомлення
\REGNAME\ Назва реєстратора
\REGADR\ Адреса реєстратора
\REGTEL\ Телефон реєстратора
\_HRANADR\ Адреса зберігача
\_HRANBANK\ Банківські реквізити зберігача
\_HRANEGRPOU\ ЄДРПОУ зберігача
\_HRANTEL\ Телефони зберігача
\_HRANEMAIL\ E_mail зберігача
\_HRANRUK\ Керівник зберігача

Проводячи редагування листів слід мати на увазі, що будь-який лист, відкритий з розділу "Знерухомлення" ПЗ "ЗБЕРІГАЧ", є результуючим документом, створеним ПЗ за існуючим шаблоном, т.ч. необхідні корегування змісту листів проводятся ВИКЛЮЧНО за допомогою відкриття (створення нового) шаблону листа в каталозі:   C:\Program Files\NIM\RemoteClient\Let (за замовчанням).    У випадку, якщо поданий пакет документів задовольняє всім вимогам операції знерухомлення, перед підтвердженням операції знерухомлення необхідно встановити прапорець "Провести автоматично". Якщо ж будь-які вимоги не дотримані (або існують інші причини, що заважають миттєвому початку операції знерухомлення), цей прапорець не встановлюється.  Крім того, в формі є кнопки, що дозволяють зберегти та відкрити набрану інформацію розпорядження для знерухомлення.

    Натискання кнопки "Так" записує операцію знерухомлення в базу даних - в "Журнал розпоряджень" та в "Журнал знерухомлень", статус операції - "Розпочата". Нова операція перевіряється системою та набуває статус "Перевірена системою. В цей же час генерується рахунок-фактура на операцію знерухомлення. Подальший контроль за проходженням та виконанням операції здійснюється з журналу операцій та журналу знерухомлень. 

    Операція "Знерухомлення ЦБ на МФС"

     Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Знерухомлення на МФС". Операція використовується при знерухомленні цінних паперів на ім'я депозитарію як номінального утримувача. Порядок заповнення форми ідентичний описаному вище.   

     У випадку, якщо поданий пакет документів задовольняє всім вимогам операції знерухомлення, перед підтвердженням операції знерухомлення необхідно встановити прапорець "Провести автоматично". Якщо ж будь-які вимоги не дотримані (або існують інші причини, що заважають миттєвому початку операції знерухомлення), цей прапорець не встановлюється.  Крім того, в формі є кнопки, що дозволяють зберегти та відкрити набрану інформацію розпорядження для знерухомлення.     Натискання кнопки "Так" записує операцію знерухомлення в базу даних - в "Журнал розпоряджень" та в "Журнал знерухомлень", статус операції - "Розпочата". Нова операція перевіряється системою та набуває статус "Перевірена системою. В цей же час генерується рахунок-фактура на операцію знерухомлення. Подальший контроль за проходженням та виконанням операції здійснюється з журналу операції та журналу знерухомлень. 

Операція "Зміна стану номінального утримування"   

    Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Зміна стану номінального утримування". Ця операція використовується при переказі акцій, що знаходяться в номінальному утриманні зберігача в номінальне утримання депозитарію. Відповідно формоване передавальне розпорядження містить у своїх реквізитах двох номінальних утримувачів: зберігача, що передає акції на користь номінального утримувача депозитарія. Відповідно до виконуваній процедурі у вкладці "Листи" необхідно вибрати тип листа "Зберігач - МФС". Порядок заповнення форми та процедури повністю ідентичні описаним вище. Подальший контроль за проходженням і виконанням операції здійснюється з журналу операцій і журналу знерухомлень. Ця операція може бути також виконана з "Таблиці рахунків у ЦП". Особливість роботи з формами на знерухомлення: у випадку, якщо випадаючий список поля "Інформація про ЦП, обмежені зобов'язаннями" не задовольняє жодному із запропонованих критеріїв, необхідно вибрати строчку "Інше (вказати)" і в наступному полі вказати вид обмеження, накладеного на даний пакет акцій.  

Операція "Переказ"

     Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Переказ". Операція призначена для виконання перераказу акцій з одного рахунку власника на інший рахунок. Ця операція виконується у випадку, якщо у обох власників акцій рахунки відкрити у "нашого" зберігача та акції знаходяться в локальному номінальному утримуванні.    При виборі цієї вкладки відкривається форма пошуку пов'язаних операцій. Можливість пошуку існує для відбору операції зарахування, що відповідає даній операції перерахування (у випадку, якщо вона була внесена в систему раніше). Опція призначена на той випадок, якщо операція зарахування була сформована іншим клієнтом, наприклад, якщо учасники операції знаходяться в різних містах і відповідно подають розпорядження неодночасно. Відбір здійснюється за чотирма ознаками: номер рахунку відправника, номер рахунку отримувача,  емітент акцій, кількість акцій, що приймає участь в операції.

    Порядок заповнення форми:

 1. В полі "Від" вводиться номер рахунку депонента-постачальника цінних паперів;
 2. В полі "Кому" вводиться номер рахунку депонента - отримувача цінних паперів;
 3. Натисканням кнопки "Знайти" здійснюється пошук та вибір акцій, що приймають участь в операції;
 4. В полі "Кількість ЦП" вводиться кількість акцій, що приймають участь в операції;
 5. Пошук зв'язаної операції здійснюється натисканням кнопки "Знайти операції".

    У випадку, якщо зв'язаної операції не існує (після натискання кнопки "Знайти операції") програмне забезпечення виводить відповідне інформаційні вікно і далі треба натиснути кнопку "Жодна з найдених".  Результат - відкривається вікно перерахування. Дані про учасників операції, емітента акцій та кількість акцій вже підставлені в форму. Далі в полі "Підстава"   вносяться реквізити договору-підстави проведення операції, в полі - "Опис" - коротка інформація про сутність операції. Встановлюється прапорець "Провести автоматично".  Якщо в момент подачі існують обставини, що перешкоджають автоматичному проведенню операції, дана ознака не повинна встановлюватися і операція буде записана в базу в статусі "Розпочата",  при цьому в полі "Опис" потрібно вказати причину, по якій не була встановлена ознака.   На випадок, якщо при здійсненні пошуку зв'язаних операцій було припущено помилку, існує можливість змінити вихідні дані операції - номери рахунків учасників, назву емітента акцій, кількість акцій. Увага! Припущена при коректуванні помилка може призвести до запису в "Журнал операцій" помилкової строчки операції. Ця операція має бути негайно відмінена ("Журнал операцій" - "Відміна операцій"). Кнопки в нижній частині форми дозволяють проглянути и роздрукувати розпорядження про  переказ, дізнатись вартість цієї операції, також зберегти (відкрити) дані операції в(з) зовнішній(нього) файл(а). Кнопка "Відміна" закриває діалогове вікно та відміняє розпочату операцію. Натискання кнопки "Так" записує:

 1. операцію в базу даних зі статусом "В черзі на виконання" - при установці прапорця "Провести автоматично" або зі статусом "Розпочата", якщо прапорець не встановлений;
 2. генерує рахунок-фактуру по операції.

    Закінчується операція в момент появи в системі операції зарахування, яка відповідає переказу (повинні співпасти реквізити: номери рахунків депонентів, назва емітентів, кількість цінних паперів, реквізити договору-підстави операції). Статус операції - "Виконана".

    У випадку, якщо при здійсненні пошуку зв'язаних операцій була знайдена відповідна операція зарахування, програмне забезпечення виводить відповідну строчку.  При цьому строчка, помічена зеленим кольором, означає, що у конкретної операції встановлено ознаку "Провести автоматично". Далі потрібно виділити всі операції, що співпадають (УВАГА! автоматично перевіряється відповідність за чотирма ознаками: номер рахунку відправника, номер рахунку отримувача, емітент акцій, кількість акцій, що приймає участь в операції.  Вибір відповідності за останньою ознакою - реквізити договору-підстави операції здійснюється оператором) за допомогою   спільного кліка мишею та натискання кнопки "CTRL" (якщо операцій зарахування декілька) і натиснути кнопку "Вибрати операцію".  Результат - відкривається вікно форми переказу. Подальші дії аналогічні описаним вище. Натискання кнопки "Так" записує:

 1. операцію перерахування в базу даних із статусом "Виконана";
 2. завершує розпочату операцію зарахування, статус - "Виконана";
 3. генерує рахунок-фактуру по операції.

Ця операція може бути також виконана з "Таблиці рахунків у ЦП"   

 

Операція "Зарахування в результаті переказу"

Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Зарахування в результаті переказу". Операція призначена для виконання зарахування акцій з іншого рахунка власника. Дана операція виконується у випадку, якщо в обох власників акцій рахункі в цінних паперах відкриті в "нашого" зберігача та акції знаходяться в локальному номінальному утримуванні. При виборі цієї вкладки відкривається форма пошуку пов'язаних операцій. Можливість пошуку служить для відбору відповідної даній операції зарахування операції переказу(у випадку, якщо вона була внесена в систему раніше). Опція призначена на той випадок, якщо операція переказу була сформована іншим клієнтом, наприклад, якщо учасники операції знаходяться в різних містах і відповідно подають розпорядження не одночасно. Відбір здійснюється за чотирма ознаками: номер рахунка відправника, номер рахунка одержувача, емітент акцій, кількість акцій, що бере участь в операції.

Порядок заповнення форми:

 1. У поле "Від" вводиться номер рахунка постачальника цінних паперів;
 2. У поле "Кому" вводиться номер рахунка одержувача цінних паперів;
 3. Натисканням кнопки "Знайти" здійснюється пошук і вибір акцій, що беруть участь в операції;
 4. У поле "Кількість ЦБ" вводиться кількість акцій, що беруть участь в операції;
 5. Пошук пов'язаної операції здійснюється натисканням кнопки "Знайти операції";

Усі подальші дії, так само як і результати цих дій з формою "Зарахування в результаті переказу" ідентичні описаним у порядку переказу. 

Операція "Переказ (Номінальне: МФС)"

  Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Переказ (Номінальне: МФС)". Призначення операції - виконання  операції переказу для пакетів акцій, що знаходяться в номінальному утримуванні в депозитарії ВАТ "МФС". Порядок роботи та правила заповнення форм не мають відмінностей в порівнянні з описаними діями при роботі з формою "Переказ.  Всі операції, що виконуються з цього розділу програми "ЗБЕРІГАЧ" для  акцій, що зберігаються локально, будуть відмінені системою в автоматичному режимі.   

Операція "Зарахування в результаті переказу (Номінальне МФС)" 

    Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Зарахування в результаті переказу (Номінальне: МФС)". Призначення операцій - виконання операції зарахування для пакетів акцій, що знаходяться в номінальному утримуванні в депозитарії ВАТ "МФС". Порядок роботи та правила заповнення форм не мають відмінностей в порівнянні  з описаними діями при роботі з формою "Зарахування в результаті переказу".   Всі операції, що виконуються з цього розділу програми "ЗБЕРІГАЧ" для акцій, що зберігаються локально, будуть відмінені системою в автоматичному режимі. 

 Операція "Переказ до іншого зберігача 

Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Переказ до іншого Зберігача". Призначення операції - переказ акцій з рахунку власника у "нашого зберігача" до власника, в якого рахунок в цінних паперах відкрито в іншого зберігача. Умова виконання операції - пакет акцій повинен знаходитись в номінальному утримуванні в депозитарії. Порядок заповнення полів д цій формі не має відмінностей.  

   Особливості заповнення: 

 1. вибір та підстановка в поле форми зберігача-контрагента операції здійснюється установкою курсору миші в поле "Зберігач" та набором цифрового коду зберігача. Крім цього, цей вибір можна здійснити шляхом перелистування випадаючого списку поля; 
 2. в полі "Номер рахунку" вводиться номер рахунку в цінних паперах, що відкрито власнику-отримувачу у зберігача-контрагента;
 3. в полі "Документ" необхідно вибрати вид документу, вказаного в анкеті депонента у "чужого" зберігача. "Док" - якщо контрагент - фізична особа, "ЄДРПОУ" - якщо контрагент - юридична особа; 
 4. поле "Балансовий рахунок" - тут потрібно вказати (скориставшись випадаючим списком) стан обліку цінних паперів, що перераховуються.

    Натискання кнопки "Так" записує операцію переказу до журналу операцій із статусом "Очікування підтвердження від МФС", генерує рахунок-фактуру по операції та 25-у операцію для АСОІД "Депоер".  У вказаному стані операція перебуває до моменту приходу підтвердження операції від зберігача-контрагента. Прихід операції відслідковується системою автоматично. В момент приходу підтвердження операція переказу виконалась та набула статус "Виконана".  Ця операція може бути також виконана з "Таблиці рахунків у ЦП". 

Операція  "Зміна стану зберігання"    

     Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Зміна стану зберігання". До них належать операції, наслідком яких є накладення/зняття обмежень на цінні папери, що зберігаються на рахунку в цінних паперах власника, при цьому номінальним утримувачем виступає зберігач. До таких операцій належать наприклад, операції застави, арешту акцій,  рішення суду чи ДКЦПФР та інших повноважних органів, призупинення обслуговування за порушення умов оплати, тощо/зняття арешту, поновлення обслуговування, рішення суду чи ДКЦПФР та інших повноважних органів щодо зняття обмежень. 

    Для проведення операції накладання обмежень на цінні папери необхідно:

 1. відкрити форму;
 2. заповнити поле реквізитів емітента;
 3. в полі "Власник" вибрати та підставити номер рахунку власника даних акцій;
 4. в блоці полів "Балансові рахунки": в полі "Новий балансовий рахунок" необхідно ввести, скориставшись випадаючим списком, новий балансовий рахунок, на який перераховуються цінні папери (вибір здійснюється в залежності від виду накладення обмежень на цінні папери); поле "Поточний балансовий рахунок" встановлено системою за замовчуванням - 212 - "ЦП, не обтяжені забов'язан. в обігу на ФР";
 5. в полі "Кількість ЦП" необхідно вказати кількість цінних паперів, на яку накладаються обмеження;
 6. в полі "Підстава" необхідно вказати підставу проведення операції (реквізити документа, на підставі якого накладаються обмеження);
 7. в полі "Опис" необхідно вказати короткий зміст операції, наприклад, "Застава акцій ВАТ "Сонечко".

    Скориставшись кнопками в нижній частині програми, можна роздрукувати всі первинні документи для зберігача для проведення операції зміни стану зберігання та отримати інформацію про вартість операції.     Натискання кнопки "Так" записує:

 1. операцію зміни стану зберігання в "Журнал операцій";
 2. генерує рахунок по операції.

Подальший контроль за проведеною операцією здійснюється з "Журналу операцій". 

Для проведення операції зняття обмежень на цінні папери необхідно:

 1. відкрити форму;
 2. заповнити поле реквізитів емітента;
 3. в полі "Власник" вибрати та підставити номер рахунку власника даних акцій;
 4. в блоці полів "Балансові рахунки" в полі "Поточний балансовий рахунок" необхідно ввести, скориставшись випадаючим списком, балансовий рахунок обліку, що відповідає накладеним раніше обмеженням; в полі "Новий балансовий рахунок" необхідно ввести балансовий рахунок обліку 212 - "ЦП, не обтяжені зобов'язан. в обігу на ФР";
 5. в полі "Кількість ЦП" вказати кількість цінних паперів, по яким знімаються обмеження;
 6. в полі "Підстава" необхідно вказати підставу проведення операції (реквізити документа, на підставі якого знімаються обмеження);
 7. в полі "Опис" необхідно вказати короткий зміст операції, наприклад, "Зняття арешту акцій ВАТ "Сонечко".

    Скориставшись кнопками в нижній частині програми, можна роздрукувати всі первинні документи для зберігача для проведення операції зміни стану зберігання та отримати інформацію про вартість операції.     Натискання кнопки "Да" записує:

 1. операцію зміни стану зберігання в "Журнал операцій";
 2. генерує рахунок по операції.

    Подальший контроль за проведеною операцією здійснюється з "Журналу операцій".   В результаті операції зміни стану зберігання відбувається зміна балансового рахунку обліку цінних паперів.     Інші операції стосовно зміни балансових рахунків обліку виконуються відповідно до описаної вище процедури. Крім того, операцію зміни стану зберігання можна виконати з форми "Облікові операції" - "Таблиця рахунків в ЦП".  

Операція  "Зміна стану зберігання (Номінальний МФС)"

 Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Зміна стану зберігання (Номінальний МФС)". До них відносяться операції, наслідком яких є накладення/зняття обмежень на цінні папери, що зберігаються на рахунку в цінних паперах власника, при цьому номінальним власником виступає депозитарій. До таких операцій відносяться наприклад, операції застави , арешту акцій, рішення суду або ДКЦПФР і інших уповноважених органів, призупинення обслуговування за порушення умов оплати тощо/зняття арешту, поновлення обслуговування, рішення уповноважених органів щодо зняття обмежень. Порядок заповнення форми і порядок роботи ідентичний описаному для операції "Зміна стану зберігання". Контроль за проведеною операцією здійснюється з "Журналу операцій". В результаті операції зміни стану зберігання відбувається зміна балансового рахунка обліку цінних паперів. Крім того, операцію зміни стану зберігання можна виконати з форми "Облікові операції" - "Таблиця рахунків у ЦП".

Операція "Розподіл глобального сертифіката"

Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Розподіл глобального сертифіката". Призначення операції - проведення розподілу акцій на рахунки власників за підсумками підписки на акції. При цьому форма випуску - бездокументарні Ц/П (у депозитарії розміщений глобальний сертифікат).

Порядок роботи при проведенні розподілу:

 1. Прихід пакета акцій від депозитарію підтверджується в "Журналі переказів від іншого зберігача". В результаті акції зараховуються на рахунок зберігача з ознакою "2 - Ц/П клієнта депозитарної установи", балансовий рахунок "228 - Ц/П по іншим обмеженням";
 2. Відкрити форму "Розподіл глобального сертифіката", підставити дані емітента депонента, кількості акцій, а також вказати підставу операції і її коротку характеристику. При цьому рахунок поточного власника (у даному випадку це рахунок зберігача цінних паперів) вже підставлений у форму і не може бути змінений;
 3. Натискання кнопки "Так" записує операцію в "Журнал операцій" у статусі "Очікування підтвердження від МФС". Подальший контроль за операцією здійснюється з "Журналу операцій". Виконується операція автоматично (по приходу підтвердження від депозитарію).

Як і в інших формах ПЗ "Зберігач" з цієї форми є можливість роздрукувати бланк розпорядження, зберегти дані і довідатися вартість операції у зберігача. Ця операція може бути також виконана з "Таблиці рахунків у ЦП".

Операція "Матеріалізація ЦП"

    Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Матеріалізація".  Призначення операції - переказ акцій, що знаходяться в номінальному утримуванні у зберігача  на рахунок власника в реєстрі власників іменних цінних паперів у реєстратора.  Заповнення всіх полів форми дає можливість підготувати повний пакет документів для виконання операції матеріалізації (номінальний утримувач - зберігач):

 1. розпорядження на матеріалізацію;
 2. розпорядження на списання;
 3. супроводжувальний лист для реєстратора;
 4. передавальне розпорядження.

    Натискання кнопки "Так" записує операцію в "Журнал операцій" та "Журнал знерухомлень та матеріалізації" із статусом операції "Перевірена системою" та формує рахунок-фактуру по операції.  Якщо при формуванні операції було допущено помилку - операція відміняється. Відповідно, змінюється її статус. Обробка операції виконується з "Журналу операцій" або "Журналу  знерухомлень та матеріалізації". Ця операція може бути також виконана з "Таблиці рахунків у ЦП".

Операція "Матеріалізація ЦП (номінальне МФС)"

Операція доступна з розділу "Облікові операції" - "Матеріалізація ЦП (номінальне МФС)". Призначення операції - переказ акцій, що знаходяться в номінальному утримуванні в депозитарії, на рахунок власника в реєстрі власників іменних цінних паперів у реєстратора. Заповнення полів, розміщених на вкладці форми "Загальна інформація", дає можливість підготувати повний пакет документів для виконання операції матеріалізації (номінальний утримувач - депозитарій):

 1. розпорядження на матеріалізацію;
 2. розпорядження на списання;
 3. розпорядження на матеріалізацію для депозитарію;

При формуванні даної операції заповнення полів, розміщених на вкладках форми "Інформація для передавалки" і "Листи" не є обов'язковим, оскільки при матеріалізації акцій з депозитарію операція матеріалізації виконується депозитарієм.Натискання кнопки "Так" записує операцію в "Журнал операцій" і "Журнал знерухомлень і матеріалізацій" із статусом операції "Перевірена системою" і формує рахунок-фактуру по операції. Якщо при формуванні операції була допущена яка-небудь помилка - операція скасовується. Відповідно і змінюється її статус. Обробка операції виконується з "Журналу операцій" або "Журналу знерухомлень і матеріалізації". Ця операція може бути також виконана з "Таблиці рахунків у ЦП".

Таблиця рахунків в ЦП

   Призначення цієї форми - оперативний контроль за станом обліку цінних паперів.  Вибір емітента (кнопка "Знайти" в правому верхньому куті форми), виводить в форму наступні дані:

 1. код цінного паперу;
 2. код ЄДРПОУ емітента;
 3. номінальна вартість однієї акції;
 4. найменування емітента;
 5. місце зберігання цінних паперів - розділ форми "Актив". Тут відображаються дані про код зберігача, що виконав реєстрацію емітента в базі цінних паперів,  балансовий рахунок обліку, кількість цінних паперів, що знаходяться в номінальному утримуванні у зберігача, депозитарію   та загальну кількість цінних паперів в обліку. При цьому розшифровка коду зберігача та балансового рахунку по активу наведена в нижній частині форми активу;
 6. інформація про власників цінних паперів - розділ форми "Пасив". Тут відображаються дані про номери рахунків в цінних паперах власників, у яких ці акції обліковуються (чи обліковувались) на рахунку, балансовий рахунок обліку, кількість цінних паперів, що знаходяться в номінальному утримуванні у зберігача, депозитарію та загальну кількість цінних паперів в обліку, номер рахунку уповноваженого;
 7. інформація про свідоцтво про знерухомлення акцій. Відібрав необхідного емітента та натиснувши кнопку "Журнал свідоцтв", можна отримати дані про реквізити свідоцтва про знерухомлення по цьому емітенту.

    Крім того, здійснив вибір депонента, із форми можна виконати ряд операції:

 1. переказ;
 2. переказ (номінальне: МФС);
 3. переказ до іншого зберігача;
 4. зміна стану зберігання;
 5. зміна стану зберігання (номінальне: МФС);
 6. матеріалізація ЦП;
 7. матеріалізація ЦП (номінальне: МФС);
 8. баланс;
 9. виписка про залишки;
 10. виписка про обіг;
 11. реєстр власників.

    Ці операції стають доступні при натисканні правої кнопки миші по строчці вибраного депоненту.

Операція "Реєстрації і обліку ОВДП"

Операція забезпечує подальший облік ОВДП в загальному портфелі цінних паперів депонента. При цьому ведення обліку цих облігацій не спотворює даних на рівні депозитарію. Для організації обліку потрібно:

1. Виконати реєстрацію вида ЦБ

форму реєстрації, що відкрилась, потрібно заповнити за наступними правилами:

Наслідком виконаня операції "Регистрация вида ЦБ" є поява данного цінного паперу в довіднику цінних паперів. Наступним кроком виконується:

2. Реєстрація емітента - команда меню "Запрос на регистрацию эмитента/ЦБ", вкладинка "Ємитент". Перевірити наявність в базі потрібного емітента можна шляхом встановлення галочки "Эмитент есть в базе" - форма реєстрації переходить в режим пошуку. Виконується пошук натисканням кнопки "Найти". В формі, що відкрилась в полі "Эмитент" вводиться частина назви потрібного емітента, відбір варіантів пошуку виконується шляхом натискання кнопки "Отобрать". Можливі варіанти назви емітента виводяться в нижній частині форми. Вибір потрібного емітента виконується шляхом послідовного натискання лівої кнопки миші по потрібному рядку та кнопки "Выбрать" - данні по емітенту підставились в форму рєєстрації. Для продовження реєстраці необхідно перейти до вкладки "ЦБ". Тут вказується "Код ЦБ" (присвоєний ц/б ISIN) та решта запропонованих формою полів (виділені синім кольором поля - обов'язкові для заповнення). Закінчується реєстрація додаванням інформації про реєстратора ЦП. Правила пошуку потрібного реєстратора повністю тотожні описаним вище для емітента. На випадок коли у реєструємого емітента відсутній реєстратор (емітент веде реєстр власників сам), необхідно встановити відповідну галочку "Нет регистратора". Закінчується процес реєстрації емітенти після послідовного заповнення всіх полів на вкладках, шляхом натискання кнопки "Да".

3. Зарахування ОВДП на рахунок власника відбувається за допомогою виконання операції: "Учетные" - "Зачисление в результате перечисления от другого хранителя" шляхом послідовного заповнення всіх пропонованих формою полів. При цьому вибір емітента виконується кнопкою "Найти" (потрібного емітента вже попередньо було зареєстровано). В якості "контрагент-Хранитель" необхідно вибрати зі списку потрібне (в випадку з ОВДП - Національний Банк України). В полі реалізовано пошук по коду зберігача - к приміру набор в полі цифр 1129 виведе зберігача "ДЕКРА".

Подальший облік таких цінних паперів між рахунками Вашого зберігача не має відмінностей від заральних процедур. На випадок переказу таких акцій до іншого зберігача, в програмі за наслідком виконання операції перекаху в сторонній програмі, в даному ПЗ потрібно буде виконати операцію "Учетные" - "Перечисление к другому хранителю".

Списання

    Операція списання цінних паперів  з рахунку депонента при будь-яких обставинах є наслідком проведення іншої операції: матеріалізації або зміни стану номінального утримування на користь депозитарію.  Відповідно ця операція  не вимагає додаткового контролю та виконується програмним забезпеченням "Зберігач" автоматично. Бланк розпорядження на списання можна отримати при формуванні розпорядження  на матеріалізацію або розпорядження на знерухомлення. 

Службові операції

    Розділ призначно для виконання безумовних операцій з випуском цінних паперів за розпорядженнями ДКЦПФР. До розділу входять операції зупинення ЦП в обігу та анулювання випуску. При виконанні операції зупинення ЦП в обігу обіг по ЦП блокується (переказ по активу на блокуючий рахунок) та виконуються переказ ЦП по пасиву на вибраний балансовий рахунок (вибирається залежно від виду блокування)

Можливі проблеми при проведенні облікових операцій

    У випадку, якщо з будь-яких причин записана операція була відмінена системою, для запобігання повторного набору даних по операції необхідно ввійти до "Журналу операцій", двічі клікнув мишею по операції,  розкрити її зміст та скориставшись кнопкою "Зберегти файл", зберегти цю операцію. Далі, відкривши відповідну форму для операції та натиснувши кнопку "Відкрити файл", необхідно загрузити дані операції в форму.  Після усунення причин, за якими операція була відмінена системою, провести операцію (Натиснути кнопку "Так").