Розділ меню "КЛІРИНГ"

Даний розділ опікується операціями виконання клірингу за угодами по цінним паперам. Чотири підрозділу меню дозволяють виконати операцію, підгоувати розпорядження по таким операціям:

"Блокування ЦП на біржі"

"Блокування грошових коштів на біржі"

"Зарахування грошових коштів"/ "Списання грошових коштів"

Для генерації відповідних розпоряджень достатньо коректно заповнити всі поля форм. Підтвердження розпоряджень кнопкою "Так" записує розпорядження в базу і виконує розрахунок вартості послуги.