Розділ меню "Журнали"

 

У розділі представлені всі облікові журнали, що ведуться системою при здійсненні будь-яких депозитарних операцій. Тут знаходиться "Журнал операций", "Журнал обездвиживаний и материализаций" та "Журнал SWIFT сообщений".

"Журнал операцій" - призначений для реєстрації всіх облікових операцій, що виконуються клієнтом або філією зберігача.

Це основний журнал реєстрації розпоряджень і подальшого контролю за їх проведенням. При відкритті форма журналу порожня. Для перегляду розпоряджень необхідно здійснити відбір необхідних операцій. Відображувані в журналі поля містять дані: Поле "№" - тут відображається привласнений системою номер операції; Поле "Дата" - тут фіксується дата внесення операції в систему (при цьому використовується фактична дата комп'ютера); Поле "Дата проводки" - заповнюється фактичною датою комп'ютера користувача, що завершив операцію; Поле "Опис" - містить коротку інформацію про сутність операції; Поле "Тип операції" - містить інформацію про тип операції; Поле "Користувач" - містить дані про ПІБ користувача, що вніс операцію в систему;

Журнал операцій має фільтр,

що дозволяє відібрати операції за будь яким критерієм:

 1. по даті занесення операцій (є можливість установити необхідний період скориставшись календарем або натисканням кнопки "За тиждень", відібрати всі операції за останній календарний тиждень);
 2. по даті виконання операцій (за допомогою календаря попередньо необхідно вказати необхідний період);
 3. по номеру рахунку депонента (є можливість ввести або відповідний номер рахунка або провести пошук депонента по частині назви або ПІБ скориставшись відповідною кнопкою, при цьому знайдений номер рахунка підставляється подвійним кліком по рядку );
 4. по емітенту (проведення пошуку потрібного емітента проводиться по частині назви);
 5. по цінному паперу (проведення пошуку проводиться по частині назви емітента або по його коду ЄДРПОУ);
 6. по документу-підставі проведення операції (пошук проводиться по частині рядка з назви документа);
 7. по тексту опису операції (пошук проводиться по частині рядка опису );
 8. по типу операції (фільтр пропонує вибрати необхідний вид операції зі списку, що випадає,);
 9. по статусу виконання операцій (фільтр пропонує вибрати необхідний статус операції зі списку, що випадає,);
 10. по параметрах відображуваних операцій (може бути відібраний повний журнал - з операціями проведеними всіма учасниками системи, операції виконувані , або виконані учасниками однієї групи - наприклад філії, операції виконувані , або виконані безпосередньо конкретним користувачем);

Для відкриття журналу операцій (із врахуванням критеріїв відбору) необхідно натиснути кнопку "Відібрати", кнопка "Очистити" скидає вказані критерії відбору. Подвійний клік мишею по строчці операції (в журналі операцій) відкриває її зміст.

Всі дані, що знаходяться в цій формі, носять інформативний характер, та не піддаються редагуванню. Призначення форми - оперативна перевірка номеру та змісту операції без необхідності звертатись до архіву первинних документів. Крім того, із вкладки форми "Листи" (з'являється при перегляді змісту операції знерухомлення) є можливість роздрукувати відповідний операції лист для реєстратора іменних цінних паперів. Кнопковий блок форми дозволяє роздрукувати бланк розпорядження або передавального розпорядження, а також переглянути вартість послуги зберігача по проведенню операції. У випадку необхідності дані можуть бути збережені у зовнішній файл.

Натискання правої кнопки миші по строчці операції в журналі виводить додаткове меню, що дозволяє: "Работи" - виводить інформацію о послідовності виконаних робіт за даною операцією (наприклад: поставлена в чергу на виконання, виконана, очікування підтвердження, відміна операції, тощо), "Отмена операции" дозволяє відмінити облукову операцію на стадіі її перевірки. Актуально при розмежуванні повноважень, або при роботі з депонентами, "Окно фильтра" визиває форму вбудованог фільтру журналу операцій, "Обновить" виконує поновлення актуальності відображуваних журналом з сервера зберігача, "Автоматическое обновление" - включає режим автоматичного поновлення актуальності відображуваних в журналі даних з сервера зберігача цінних паперів з вибранною періодичністю в часі.

Операціям залежно від стадії виконання відповідають різні статуси, що мають власні іконки, подвійний клік по відповідній іконці відкриває повідомлення з текстовим значенням статусу. ПЗ використовує наступні статуси:

Операція розпочата
Операція виконується
Операція виконана
Операція перевірена системою
Операція скасована клієнтом
Операція скасована зберігачем
Операція знаходиться в черзі на виконання
Операція скасована системою  
Підготовлено пакет для відправлення реєстратору
Пакет документів відправлений реєстратору
Чекання підтвердження проводки від ВАТ "МФС"
Операція скасована МФС/системою (будь-яка скасована операція)
Операція очікування підтвердження від учасника системи.
Операція підтверджена учасником системи
Операція відмінена учасником

В журналі операцій також відображаються операції, що надійшли від іншого зберігача, тобто операції зарахування потребуючі або підтвердження або скасування. Операції, що надійшли ззовні (від іншого зберігача), виводяться в даний журнал у статусі:

- Операція очікування підтвердження від учасника системи.

При цьому подвійний клік мишею по рядку операції в журналі розкриває її зміст. У формі, що відкрилася, представлена інформація про контрагента операції (Зберігача власника, дані про власника та акції, що переказуються), з цієї форми можна роздрукувати бланк розпорядження на зарахування і ввести дані про документ-підставу операції. В залежності від наявності документів, що підтверджують операцію, або правильності виставленої проводки є можливість або підтвердити її і відповідно виконати зарахування акцій на рахунок власника, або скасувати операцію. Для виконання підтвердження (або скасування) необхідно натиснути правою кнопкою миші по рядку операції. За умови підтвердження операції її статус у журналі:

- Операція підтверджена учасником системи

Подальше виконання операції проходить автоматично, операція набуває статус "Виконана" і випадає з даного журналу. При розбіжності будь-яких умов операція скасовується і здобуває статус:

- Операція відмінена учасником системи

Всі дані журналу можуть бути імпортовані у зовнішній файл, формат якого доступний для перегляду в стандартній офісній програмі - Microsoft Excel. Для імпорту даних журналу необхідно здійснити потрібний вибір даних в формі фільтру журналу операцій та натиснути на формі кнопку "Экспорт".

 

"Журнал знерухомлень та матеріалізації" - виділений з "Журналу операцій" масив даних, що стосуються винятково розпоряджень на знерухомлення. Даний журнал ведеться для зручності контролю знерухомлень, оскільки операція належить до числа ключових операцій, що виконуються зберігачем, і вимагає при обробці додаткових дій.

Це допоміжний журнал, що ведеться на основі "Журналу операцій". Усі дані цього журналу формуються на підставі розпочатих операцій по рахунку номінального утримувача і ведуться в даному журналі до моменту відправлення пакета документів реєстратору. При цьому основний контроль за завершенням операцій здійснюється з "Журналу операцій". У журналі відображаються операції знерухомлення акцій на зберігача чи ВАТ "МФС", операції зміни стану номінального утримання - перехід номінального утримання від зберігача на ВАТ "МФС", операції матеріалізації цінних паперів. У формі журналу програмним забезпеченням "ЗБЕРІГАЧ" відслідковуються і ведуться всі розпочаті операції по рахунку номінального утримувача. Таким чином ініційована операція знерухомлення відразу з'являється в журналі.

Роботи по виконанню операцій також мають власні статуси:

- Операція перевірена системою, - Підготовлено пакет для відправлення реєстратору, -Пакет документів відправлений реєстратору. Переход робіт між статусами фіксується датою.

Подвійний клік мишею по рядку операції в журналі матеріалізацій розкриває її зміст. Для відображення ПІБ/назви депонента необхідно установити курсор миші в поле номера рахунка і натиснути клавішу "Tab". Скориставшись кнопками форми, що відкрилася

можна роздрукувати всі первинні документи по операції й одержати інформацію про її вартість. Якщо при створенні будь-якої операції, що стосується змін по рахунку номінального утримувача, була допущена помилка - не заповнене обов'язкове поле (всі поля обов'язкові для заповнення бузкового кольору), введений неіснуючий номер рахунка депонента, у розпорядженні на знерухомлення зазначений емітент, акції якого розміщені глобальним сертифікатом, така операція автоматично скасовується системою і не показується в журналі. Дану операцію можна побачити в "Журналі операцій" - статус - "Скасована системою".

При виконанні операції знерухомлення на зберігача необхідно:

 1. Відкрити перелік листів реєстратору (Кнопка "Лист реєстратору"), вибрати відповідний тип листа для реєстратора;
 2. Сформувати пакет документів для реєстратора, підготувати його до відправлення, виділити в журналі відповідну строчку (строчки - якщо одночасно знерухомлюються акції на декількох власників) і натиснути кнопку "Відправити пакет (и)".

Відповідно змінився статус операції -"Пакет відправлений реєстратору" (п.1 та п.2 виконуються у випадку, якщо пакет реєстратору не був сформований при генерації розпорядження).

Одержання свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів фіксується в системі натисканням кнопки "Свідоцтва". Для цього необхідно виділити потрібний рядок (рядки) у журналі одним кліком мишею (при виділенні декількох рядків - миша +Shift), натиснути кнопку "Свідоцтва" і у вікні, що відкрилось, заповнити номер, дату видачі свідоцтва, кількість цінних паперів і підтвердити інформацію кнопкою "Да". У результаті операція знерухомлення завершилася, відповідний рядок "випав" з журналу знерухомлень, відбулося зарахування зазначених у розпорядженнях акцій на рахунок депонента. Змінився статус операції в "Журналі операцій" - "Виконана".

При обробці операції знерухомлення на ВАТ "МФС" необхідно:

 1. Відкрити перелік листів реєстратору (Кнопка "Лист реєстратору"), вибрати відповідний тип листа для реєстратора;
 2. Сформувати пакет документів для реєстратора, підготувати його до відправлення, виділити в журналі відповідну строчку (строчки - якщо одночасно знерухомлюються акції на декількох власників) і натиснути кнопку "Відправити пакет (и)".

Відповідно змінився статус операції -"Пакет відправлений реєстратору" (п.1 та п.2 виконуються у випадку, якщо пакет реєстратору не був сформований при генерації розпорядження). В результаті відповідний рядок "випав" з журналу знерухомлень, а в "Журналі розпоряджень" ця операція придбала статус "Очікування підтвердження від МФС" і була згенерована операція зарахування. Статус операції - “Очікування підтвердження від МФС". У цей же момент системою була згенерована 25-а операція зарахування в АСОІ "Депоер". Завершення операції стане можливим в момент приходу від ВАТ "МФС" підтвердження на сформовану 25-у операцію. Прихід підтвердження фіксується програмним забезпеченням "ЗБЕРІГАЧ" в автоматичному режимі. При цьому акції зараховуються на рахунок депонента, а операції знерухомлення і зарахування приймають статус виконаних.

При обробці операції зміни номінального утримувача (від зберігача на депозитарій):

 1. Відкрити перелік листів реєстратору (Кнопка "Лист реєстратору"), вибрати відповідний тип листа для реєстратора;
 2. Сформувати пакет документів для реєстратора, підготувати його до відправлення, виділити в журналі відповідну строчку (строчки - якщо одночасно відбуваються зміни стану номінального утримування по акціям декількох власників) і натиснути кнопку "Відправити пакет (и)".

В результаті статус операції змінився - "Пакет відправлений реєстратору", з'явився новий рядок у "Журналі операцій" - "Зарахування (номінальний МФС)", статус операції - "Чекання підтвердження від МФС" і була згенерована 25-а операція зарахування в АСОІ "Депоер". У цей момент операція такби мовити "поділяється" на два етапи: · Завершення операції стане можливим в момент приходу від ВАТ "МФС" підтвердження на сформовану 25-у операцію. Прихід підтвердження фіксується програмним забезпеченням "ЗБЕРІГАЧ" в автоматичному режимі; Приходу від реєстратора на ім'я зберігача свідоцтва про знерухомлення з залишком кількості цінних паперів, що знаходяться в номінальному утриманні у зберігача, чи виписки по рахунку номінального утримувача у випадку обнуління рахунку номінального утримувача.

Завершення операції розглянуто на прикладі, коли свідоцтво від реєстратора прийшло раніше підтвердження від ВАТ "МФС". Одержання свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів фіксується в системі натисканням кнопки "Свідоцтва". Для цього необхідно виділити потрібний рядок (рядки) у журналі одним кліком мишею (при виділенні декількох рядків - миша+Shift), натиснути кнопку "Свідоцтва" і у вікні, що відкрилось, заповнити номер, дату видачі свідоцтва, кількість зазначених в свідоцтві цінних паперів і підтвердити інформацію кнопкою "Да". В результаті відповідний рядок "випав" з журналу знерухомлень, а в "Журналі розпоряджень" ця операція придбала статус "Очікування підтвердження від МФС" і була згенерована операція списання. Статус операції - "У черзі на виконання". У рядку статусу зазначений номер зв'язаної операції. По приходу підтвердження від ВАТ "МФС" виконується операція локального списання (частини акцій, що перейшла до депозитарію) і операція зміни стану номінального утримання завершилась. Статус операції - "Виконана", у рядку статусу зазначений номер зв'язаної операції.

При обробці операції матеріалізації цінних паперів потрібно:

 1. Ввідкрити перелік листів реєстратору (Кнопка "Лист реєстратору"), вибрати відповідний тип листа для реєстратора;
 2. Сформувати пакет документів для реєстратора, підготувати його до відправлення, виділити в журналі відповідну строчку (строчки - якщо одночасно проводиться матеріалізація по акціям декількох власників) і натиснути кнопку "Відправити пакет (и)".

В результаті статус операції змінився - "Пакет відправлений реєстратору". (п.1 та п.2 виконуються у випадку, якщо пакет реєстратору не був сформований при генерації розпорядження) В цьому стані пакет знаходиться до моменту приходу від депозитарію підтвердження проведення операції матеріалізації Одержання свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів фіксується в системі натисканням кнопки "Свідоцтва". Для цього необхідно виділити потрібний рядок (рядки) у журналі одним кліком мишею (при виділенні декількох рядків - миша+Shift), натиснути кнопку "Свідоцтва" і у вікні, що відкрилось, заповнити номер, дату видачі свідоцтва, кількість цінних паперів і підтвердити інформацію кнопкою "Да". В результаті операція знерухомлення завершилась, відповідна строка "випала" із журналу знерухомлень, виконалась операція матеріалізації вказанних в розпорядженні акцій на рахунок власника. Статус операції в "Журналі операцій" - "Виконана".

При обробці операції матеріалізації ЦП (номінальне МФС):

 1. Відкрити строчку операції подвійним кліком миші;
 2. Сформувати розпорядження для депозитарію, підготувати його до відправлення та натиснути кнопку "Відправити пакет (и)" (попередньо виділити в журналі відповідну строку (строки, якщо матеріалізація по акціям декількох власників).

В результаті відповідна строчка "випала" із "журналу знерухомлень", а в "Журналі розпоряджень" ця операція придбала статус "Очікування підтвердження від МФС". Після обробки операції матеріалізації депозитарієм в Журналі розпоряджень з'являється зв'язана операція списання, статус операції "Очікування підтвердження від МФС". В день виконання депозитарієм ВАТ "МФС" матеріалізації пакету акцій на власника операції завершуються автоматично, статус операції - "Виконана", в строчці статусу вказаний номер пов'язаної операції. Інші варіанти проходження операцій з рахунком номінального утримувача, не викладені в дійсному описі, відрізняються від приведених ВИНЯТКОВО видом супровідного листа для реєстратора. Вибір типу листа здійснюється натисканням кнопки "Лист реєстратору". Види листів реалізовані в програмному забезпеченні "ЗБЕРІГАЧ" блоком, що настроюється, при цьому існує можливість редагувати текстову частину листа та/або створювати новий шаблон. Шаблони листів розміщуються за замовченням: C:\Program Files\NIM\RemoteClient\Let. Всі шаблони редагуються стандартним офісним редактором Microsoft Word. Для автоматичної підстановки даних в текст листа, шаблон повинен містити наступні значення:

\COUNT\ Кількість ЦП
\DEPO\ Депонент
\DOG\ Номер та дата договору на відкриття рахунку
\EMMIT_EGRPOU\ ЄГРПОУ емітента
\EMMIT_NAME\ Назва емітента
\HRAN\ Назва зберігача
\HRAN_CODE\ Код зберігача
\HRAN_SVID\ Номер і дата свідоцтва зберігача
\SVID\ Номер і дата свідоцтва про знерухомлення
\REGNAME\ Назва реєстратора
\REGADR\ Адреса реєстратора
\REGTEL\ Телефон реєстратора
\_HRANADR\ Адреса зберігача
\_HRANBANK\ Банківські реквізити зберігача
\_HRANEGRPOU\ ЄДРПОУ зберігача
\_HRANTEL\ Телефони зберігача
\_HRANEMAIL\ E_mail зберігача
\_HRANRUK\ Керівник зберігача

"Журнал SWIFT сообщений" - ПЗ "ЗБЕРІГАЧ" працює з повідомленнями вказаного формату і дає можливість імпорту/єкспорту відповідних повідомлень. в програмі реальзовано роботу з наступними повідомленнями SWIFT: 544, 546, 535, 540, 542. Форма журналу дає можливість виконати відбір цих повідомлень за наступними критеріями: по даті, або періоду, по напряму (вхідні, вихідні, всі повідомлення), по номеру рахунку депонента, по стану операцій. Керування відбором здійснюється за допомогою кнопок журналу. Інформаційне поле журналу виводить дані номеру операції, номеру рахунку, типу повідомлення, ФІО користувача, що вніс розпорядження.