Розділ меню "Адміністративні" операції

Поділяється на підрозділи: "Анкета физического лица", "Анкета юридического лица", "Закритие счета", "Редактирование анкет депонентов", "Анкета депонента".

Порядок відкриття рахунку фізичній особі:

Спочатку одним кліком миші встановлюється ознака "депонент" і заповнюються всі поля на формі, що відкрилася, включаючи її вкладки. При цьому варто мати на увазі, що поля, пофарбовані в блакитний колір, обов'язкові для заповнення.

Перевірка повноти і правильності заповнення анкетних даних, а також роздрукування первинних бланків документів, здійснюється за допомогою кнопкової форми, розташованої в правому нижньому куті. Звідси можна переглянути і роздрукувати анкету депонента, розпорядження на відкриття рахунка, договір про відкриття рахунка в цінних паперах і картку зразків підписів. При цьому текст договору виконаний в вигляді шаблона, що настроюється и легко редагується стандартним текстовим редактором Microsoft Word. Шлях розміщення шаблону договору: C:\Program Files\NIM\RemoteClient\CDS\Dog.rtf (за замовчанням). При цьому в строки договору, що містять дані про депонента, підставляються в договір автоматично. Для автоматичної підстановки даних шаблон договору повинен містити наступні значення:

\COUNT\ Кількість ЦП
\DEPO\ Депонент
\DOG\ Номер та дата договору на відкриття рахунку
\EMMIT_EGRPOU\ ЄГРПОУ емітента
\EMMIT_NAME\ Назва емітента
\HRAN\ Назва зберігача
\HRAN_CODE\ Код зберігача
\HRAN_SVID\ Номер і дата свідоцтва зберігача
\SVID\ Номер і дата свідоцтва про знерухомлення
\REGNAME\ Назва реєстратора
\REGADR\ Адреса реєстратора
\REGTEL\ Телефон реєстратора
\_HRANADR\ Адреса зберігача
\_HRANBANK\ Банківські реквізити зберігача
\_HRANEGRPOU\ ЄДРПОУ зберігача
\_HRANTEL\ Телефони зберігача
\_HRANEMAIL\ E_mail зберігача
\_HRANRUK\ Керівник зберігача

УВАГА: значення повинні бути обов'язково обмежені знаком  "\"

Скориставшись кнопкою ""Расчетная стоимость" - (правий верхній кут форми) можна довідатися вартість цієї процедури у зберігача. Попередньо у формі, що відкрилася, треба вказати вид рахунка в цінних паперах: фіз. або юр/особа .По заповненню всіх необхідних полів і перевірці правильності їхнього заповнення необхідно натиснути кнопку "Да".  Результат - операція відкриття рахунка виконалася, дані депонента записані в базу даних зберігача, депоненту привласнений ідентифікатор - цифровий номер рахунка в цінних паперах, згенерований рахунок-фактура по операції (див. "Журнал рахунків-фактур"). Статус операції в "Журналі операцій" - "Виконана."

Особливості заповнення форми:

  1. Вкладка форми "Документ" - поле "Документ". Тут має бути зазначений документ, що засвідчує особу. Дане поле належить до довідників системи. Пошук необхідного документа здійснюється набором довільного сполучення букв із назви. При відсутності потрібного документа в довіднику необхідно звернутися до зберігача.
  2. Вкладка форми "Адреса " - поле "Країна". Тут має бути зазначена країна проживання депонента. Дане поле належить до довідників системи. Пошук назви країни здійснюється набором довільного сполучення букв із назви. При відсутності країни в довіднику необхідно звернутися до зберігача. Вкладка форми "Адреса " - поле "Область ". Тут має бути зазначена область, у якій проживає депонент. Дане поле належить до довідників системи. Пошук назви області здійснюється набором довільного сполучення букв із назви. При відсутності назви області в довіднику необхідно звернутися до зберігача. У випадку, якщо країна проживання депонента не поділяється по обласній ознаці (наприклад Філіппіни), дане поле повинне бути заповнене знаком "," обраним зі списку цього поля, що випадає.
  3. Вкладка форми "Банк" - поле "МФО". Тут треба вказувати МФО банку депонента (у випадку, якщо в депонента відкритий розрахунковий рахунок у якому-небудь банку). Дане поле відноситься до довідників системи. Пошук банку здійснюється натисканням на кнопку поруч з полем. У формі пошуку банку, що відкрилася, можна ввести довільне сполучення букв із назви банку або цифровий код МФО банку і натиснути кнопку "Знайти". Знайдені дані банку депонента переносяться в анкету подвійним кліком миші по рядку. При відсутності банку в довіднику необхідно перейти в розділ програмного забезпечення "Інформаційні операції" - "Запити на реєстрацію" - "Запит на реєстрацію банку". Докладніше про порядок реєстрації нового банку в системі описано у відповідному розділі. Щоб уникнути повторного набору даних анкети (після реєстрації банку) усю набрану інформацію можна зберегти в окремий файл, скориставшись кнопкою "Зберегти у файл", розташованою в середній правій частині форми анкети. При цьому інформація зберігається у файлі формату системи "ЗБЕРІГАЧ" і може бути прочитана ТІЛЬКИ ПЗ "ЗБЕРІГАЧ". За допомогою кнопки "Відкрити файл" можна завантажити набрані раніше дані анкети і продовжити далі роботу з заповнення.
  4. Вкладка форми "Уповноважені " - поле "Номер рахунка ". Заноситься шестизначний номер уповноваженого, привласнений системою, його вибір здійснюється натисканням кнопки "Tab" або ж за допомогою пошуку номера уповноваженого по ПІБ. Для цього треба натиснути кнопку пошуку (праворуч від поля), ввести частину прізвища, натиснути кнопку знайти і подвійним кліком миші установити ПІБ уповноваженого у форму анкети депонента. Якщо від імені депонента договір про відкриття рахунка в цінних паперах відкривається уповноваженим, ПІБ депонента повинне бути включене в текст договору (здійснюється установкою відповідного прапорця). ПРИ НАЯВНОСТІ В ДЕПОНЕНТА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПЕРЕД ВІДКРИТТЯМ РАХУНКА ДЕПОНЕНТОВІ ПОПЕРЕДНЬО ПОТРІБНО ВІДКРИТИ РАХУНОК УПОВНОВАЖЕНОМУ.
  5. Ознака "Провести автоматично" встановлюється у випадку, якщо до поданого пакета документів для відкриття рахунка в цінних паперах немає претензій по суті і сам рахунок має бути відкритий негайно після введення всіх даних. У протилежному випадку операція та анкетні дані записуються в систему, а операція відкриття рахунка не відбувається - вона "висить" у "Журналі операцій" з ознакою "Почата", звідки її можна виконати при настанні умови, по який вона була відкладена. Ознака додана для випадків, коли до моменту відкриття рахунка пакет документів на відкриття наданий не в повному обсязі .

Відкриття рахунку фізичній особі (уповноваженому)

Операція доступна з розділу "Адміністративні операції" - "Анкета фізичної особи". Порядок заповнення форми цілком ідентичний описаному вище. Єдиною відмінною рисою є наступне: ознака депонент не повинна бути встановлена (лівий верхній кут форми), анкета уповноваженого повинна заповнюватись до заповнення анкети депонента і повинна бути проведена системою (статус операції "Виконана").

Відкриття рахунка юридичній особі (уповноваженому)

Операція доступна з розділу "Адміністративні операції" - "Анкета юридичної особи". Порядок заповнення форми цілком ідентичний описаному в порядку відкриття рахунка фізичній особі (уповноваженому).

Відкриття рахунка юридичній особі (депоненту)

Операція доступна з розділу "Адміністративні операції" - "Анкета юридичної особи". Порядок заповнення форми цілком ідентичний описаному в порядку відкриття рахунка фізичній особі (депоненту).

Особливості заповнення форми:

  1. Вкладка форми "Договір" - поле "Керівник". Вноситься ПІЮ керівника юр/особи;
  2. Вкладка форми "Договір" - поле "Підпис". Вноситься ПІБ особи, що підписує первинні документи (або ПІБ керівника, або ПІБ уповноваженого в залежності від рівня повноважень).

Закриття рахунку

Операція доступна з розділу "Адміністративні операції" - "Закриття рахунку". Ця операція може бути виконана виключно у випадку відсутності яких-небудь акцій на рахунку в цінних паперах. Заповнив запропоновані поля (обов'язкові для заповнення поля виділені блакитним кольором), можна роздрукувати бланк розпорядження на закриття рахунку та отримати інформацію про вартість операції (по натисканню відповідних кнопок на формі).  Установка прапорця "Провести автоматично" проводить закриття рахунка в момент натискання кнопки підтвердження (кнопка "Так"), - при відсутності прапорця дана операція записується в Журнал операцій у статусі "Почата" і не проводиться. Виконати її можна пізніше з Журналу операцій. Форма обладнана кнопками збереження і відкриття інформації розпорядження на закриття рахунка.
Натискання кнопки "Так" записує операцію в журнал і формує рахунок-фактуру. Натискання кнопки "Ні" закриває форму без збереження даних.

Редагування анкет депонентів

 

Операція доступна з розділу "Адміністративні операції" - "Редагування анкет депонентів". Дана операція виконується у випадку яких-небудь змін в анкетних даних депонента. Спочатку необхідно вибрати анкету депонента. Вибір здійснюється або по номеру рахунка або по частині назви (ПІБ) депонента. У випадку відбору депонента по частині назви (ПІБ) відкривається форма, що містить повний перелік депонентів, які обслуговуються в зберігача

Якщо депонент відсутній у даному переліку, пошук здійснюється на сервері зберігача. Вибір анкети депонента для редагування здійснюється подвійним кліком миші по відповідному рядку. Форма редагування, процес редагування і послідовність дій цілком ідентичні операції відкриття рахунка .Червоним кольором у переліку депонентів позначаються депоненти, в яких був закритий рахунок у цінних паперах.

  Можливі проблеми при проведенні операції відкриття рахунка

У випадку, якщо з будь-яких причин записана операція по відкриттю рахунка була скасована системою,з метою уникнення повторного набору даних по операції необхідно ввійти до "Журналу операцій", двічі клікнути мишею по операції, розкривши її зміст і скориставшись кнопкою "Зберегти файл", зберегти цю операцію. Далі, відкривши форму анкети і натиснувши кнопку "Відкрити файл", необхідно завантажити дані операції у форму анкети. Після цього по усуненню причин, по яких операція була скасована системою, натиснути кнопку "Да".