Вступ

Цей документ є невід'ємною частиною програмного забезпечення "ЗБЕРІГАЧ". У ньому описаний порядок роботи системи, зазначені вимоги до устаткування, необхідного для стабільної роботи системи. Описано функціональні можливості програмного забезпечення. Далі згідно меню функцій програмного забезпечення докладно описані правила роботи з кожним із розділів і підкаталогів, а також порядок виконання відповідних депозитарних операцій. Про всі можливі зміни, внесені у ПЗ "ЗБЕРІГАЧ", користувачі повідомляються розробниками в індивідуальному порядку. При цьому вичерпні дані про суть змін і правила роботи нових блоків (модифікованих існуючих розділів) будуть негайно розміщатися в даному описі і регламенті. Програма велика і має багато функцій. Відповідно любий створений опис не може бути всеосяжним. Оперативне реагування на проблеми, висвітлення не включених до матеріалів цього сайту питань відбуваеться на форумі підтримки програми.

Усі положення, викладені в дійсному документі, погоджені з внутрішнім положенням і регламентом Зберігача.

Призначення

Програмне забезпечення розроблено відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні », «Положення про депозитарну діяльність» №999 від 27 листопада 2006 р., Закону України “Про електронний цифровий підпис”, а також відповідно до інших діючих нормативних актів, що регулюють діяльність зберігачів цінних паперів на ринку. Програмне забезпечення "ЗБЕРІГАЧ" дозволяє здійснювати повний спектр функцій і депозитарних операцій зберігачів цінних паперів:

 1. генерацію в «он-лайн» режимі розпоряджень депонента по керуванню власним рахунком у цінних паперах;
 2. виконання всіх видів операцій Зберігача з цінними паперами;
 3. підготовку бланків розпоряджень;
 4. ведення журналів обліку;
 5. одержання оперативної інформації про стан рахунку депонента;
 6. формування повного пакета документів для відкриття рахунку;
 7. формування повного пакета документів для операцій знерухомлення , зарахування, перерахування, матеріалізації, списання (включаючи підготовку супровідних листів та передавальних розпоряджень);
 8. роздруківка паперових екземплярів для належного оформлення;
 9. можливість формування електронної копії створеного документа;
 10. підготовка облікових реєстрів власників цінних паперів; підготовка звітності регулярної/не регулярної зберігача перед Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 11. ведення журналу розрахунків за надані зберігачем послуги, підготовка рахунків-фактур та актів виконаних робіт. Можливість створення та ведення не обмеженної кількості індивідуальних розцінок для депонентів Зберігача. Можливість створення рарунків на переплату;
 12. можливість організації віддаленого доступу для філій/депонентів (по принципу – клиєнт-банку);
 13. обробка розпоряджень в форматі SWIFT;
 14. використання при розрахунках за послуги зберігача декількох валют та /або індексів поточних котувань, що надає ПФТС;
 15. генерацію розпоряджень депонента по керуванню власним рахунком у цінних, пакету документів для реєстратора, виписок про стан рахунку, розрахункових документів за послуги зберігача цінних паперів в форматі RTF - відсутність обмежень стосовно зовнішнього вигляду ціх документів.

Головною метою створення ПЗ було і є максимальне задоволення облікових щоденніх потреб зберігача цінних паперів стосовно автоматизації роботи. Забезпечення можливості для зберігача займатися виключно роботою зберігача. Всі паралельні турботи про підготовку документів, створення та ведення журналів, виконання розрахунків за послуги перебирає на себе ПЗ. Час експлуатації на порядок збільшив потужність сервісів програмного забезпечення і тепер значно простішою буде відповідь: "А що "не вміє" це програмне забезпечення?"

Одною з найважливіших функцій програми є безперервний автоматичний моніторінг стану бази даних. Програма нічого не "забуває" і пильно слідкує за подіями. Навіть бездоганний оператор, або адміністратор системи все одно залишається людиною, що може втратити увагу, не помітити подію. Вбудований в систему сервіс автоматичного нагляду не пропускає жодної дрібниці і проінформує про цю подію уповноважену особу. Поза увагою не лишаються ні операції, ні поновлення довідників, ні інформаційні повідомлення від депозитарію. Уповноважений зберігача буде завчасно проінформований про це:

Дане програмне забезпечення будучи філіальною консоллю програмного комплексу «ЗБЕРІГАЧ», забезпечує можливість одержати «он-лайн» доступ до всього переліку робіт і послуг, що надаються зберігачем. Таким чином, стає можливим створення віртуального операційного залу зберігача як у філіях, так і в кожного клієнта в його офісі, відпадає необхідність у витратах часу на відвідування зберігача для можливих погоджень умов і особливостей обслуговування. Час проведення операцій у зберігача (не залежно від територіального перебування) скорочено до однієї доби. Система побудована за принципом зворотного зв'язку - згенерована операція відразу доступна для перегляду та обробки, результат обробки операції відразу надходить на термінал її ініціатора.

Вимоги до устаткування та програмного забезпечення

Параметри комп'ютера для установки програмного забезпечення "ЗБЕРІГАЧ":

 1. тактова частота процесора - 1000мгц;
 2. оперативна пам'ять - 128мегабайт;
 3. жорсткий диск - 3 гигабайта;
 4. інтернет-доступ (комутований чи виділений канал) - 33,6 кб/сек;
 5. наявність на комп'ютері користувача браузера Internet Explorer версії 5.5 та вище.

Вказані параметри не є обов'язковими, а приведені в якості еталонних. При їх дотриманні гарантується стабільна робота програмного забезпечення.

Обов’язкові вимоги до програмного забезпечення встановленого на сервер:

 1. 1. Microsoft Windows 2000 Server (Рус.) з усіма встановленими поновленнями, що випущені на момент підписання договору.
 2. 2. Microsoft SQL Server 2000 в редакції не нижче «Standart» з усіма встановленими поновленнями, що випущені на момент підписання договору. Для Microsoft SQL Server 2000 повинна бути встановлена аутентифікация на підставі облікових записів Windows.
 3. 3. Драйвера для доступу до Microsoft SQL Server 2000.
 4. 4. Microsoft Internet Information Server 5.0(Рус.) з усіма встановленими поновленнями що випущені на момент підписання договору.
 5. 5. Interbase Server 5.6 (Серверна та клієнтська частина)
 6. 6. Borland Database Engine 5.1
 7. 7. Засоби доступу й редагування баз даних Interbase Server IB Expert версії 2006.02.02
 8. 8. Доступ до поштового сервера по протоколу SMTP з одночасним виділенням під потреби “ПЗ” «Зберігач» облікового запису та паролю.

З огляду на те, що серверна частина виконана у вигляді COM-об'єктів, для нормальної роботи яких необхідні Адміністративні повноваження, КЛІЄНТ повинен забезпечити при встановленні “ПЗ” наявність облікового запису з адміністративними повноваженнями на сервері.

Порядок роботи (загальні положення)

Виконання та обробка розпоряджень, що надходять зберігачу цінних паперів від філій та/чи депонентів, підключених до системи, здійснюється згідно внутрішніх розпорядків зберігача. Подача розпоряджень та/чи контроль за станом рахунка в цінних паперах, станом розрахунків зі зберігачем по проведених операціях можливі щодня, без вихідних (святкових) днів цілодобово.

Безпека

При взаємодії філій та/чи депонентів за допомогою програмного забезпечення "ЗБЕРІГАЧ" з сервером зберігача вся інформація, передана усередині системи, шифрується. При цьому використовується метод шифрування, побудований на основі асиметричного кодування зі стійкістю ключа 512 біт. У цьому випадку для шифрування і дешифрування використовуються різні ключі (особистий і публічний), що створюються при кожному вході в систему, тобто шифрується інформація на підставі публічного ключа, а дешифрується на підставі особистого ключа. У цьому випадку при перехопленні пакета для його розшифровки знадобиться перебрати 2 512 варіантів ключів, що приблизно відповідає 1,3Х10154 комбінацій (при швидкості підбора варіантів 1 000 000 000 за 1 секунду для цього знадобиться 4,3Х10137 років). Ідентифікація учасників системи відбувається на підставі електронного цифрового підпису - даних в електронній формі, отриманих в результаті криптографічної видозміни і призначених для ідентифікації особи, що підписує. Електронний цифровий підпис розроблений згідно Міждержавного стандарту ГОСТ 34.310-95. За потреби ПЗ може бути обладнано електронним цифровим підписом у відповідності до Закону України.

Крім того, сервер зберігача, де розміщена база даних, оснащений дисковим масивом RAID 1 (дзеркальне відображення). Це забезпечує безперебійність роботи системи навіть у випадку виходу з ладу одного з дисків масиву. (система продовжує функціонувати в повному обсязі). Для можливості відновлення даних на визначену дату база даних архівується на зовнішні накопичувачі інформації (CDR-диски).Порядок і терміни зберігання електронних копій інформації описаний внутрішніми документами зберігача.